FaceԼուր

Ցանկացած գործիչ պետք է արժեւորի իր քաղաքական խոսքի կշիռը Լեւոն Բարսեղյան. Ի՞նչն է խանգարել Վարդան Ղուկասյանին Գյումրուց թալանվածը վերադարձնել Գեղամ Բաղդասարյան. Դուք չե՞ք տեսնում պատերազմի այլ հերոսների 26 տարի առաջ թուրքը չմտավ Հայաստան, գիտե՞ք՝ ինչի