FaceԼուր

Քանի չկա ուրիշ քաղաքական խոսք ասող, Տեր-Պետրոսյանի տիպը իրեն թույլ չի տա մի կողմ քաշվել Արմեն Մելիքյան. Շնորհավոր, պարո՛ն Նախագահ Պատահականությամբ պատմության ընթացքը պայմանավորելը խելագարություն է Օհանյանի պատասխանատվության չափաբաժինը ակնհայտ է