18.04.2014 15:35

Նոր բառեր արդի գրական արեւելահայերենի բացատրական բառարանում (թարմացված)

Նոր բառեր արդի գրական արեւելահայերենի բացատրական բառարանում (թարմացված)

ԱԽՔ

ԱԽՔԱՀՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԽՔԱՆԱԼ

ԱԽՔԱՄԵՏ

ԱԽՔԱՑՈՒՄ

ԱԽՔԱՄԻՏ

ԱԽՔՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԽՔԱԿԱՆ

ԱԽՔԱԲԱՆ

ԱԽՔԱՍԵՐ

ԱԽՔԱԳԵՏ

ԱԽՔԱԲՆՈՒՅԹ

ԱԽՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԽՔԱԾԻՆ

ԱԽՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԽՔԸՆՏԻՐ

ԱԽՔԱԲԱՆԱԿԱՆ

ԱԽՔԱՀԱՐ

ԱԽՔԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԱԽՔԱՀՈՎԻՏ

ԱԽՔՈՏ

ԱԽՔԱԲԼՈՒՐ

ԱԽՔԱՀՈՏ

ԱԽՔԱՓՆԹՈՐ

* * * 

Այս նյութն այնքան մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել, որ ընթերցողներից բազմաթիվ նոր բառակազմությունների առաջարկներ ենք ստացել, որոնք, լրացման կարգով, հրապարակում ենք ստորեւ.

ԱԽՔԱԲԱՐ

ԱԽՔԱՆՇԱՆ

ԱԽՔԱԲԱՐՈ

ԱԽՔԱՊԻՂԾ

ԱԽՔԱՀԱՃՈ

ԱԽՔՈՋԻԼ

ԱԽՔԱՀԱՎԱՆ

ԱԽՔՈՐՈՇԵԼ

ԱԽՔԱՀՈԳԻ

ԱԽՔՈՐՈՇԻՉ

ԱԽՔԱԿՈՐԾԱՆ

ԱԽՔՈՐՈՇՈՒՄ

ԱԽՔԱԿՈՒՅՏ

ԱԽՔԱՍԻՐՏ

ԱԽՔԱՄԱՆ

ԳՈՄԱԽՔ

ԱԽՔԱՄԱՐԴ

ԹՄՐԱԽՔ

ԱԽՔԱՆՅՈՒԹ

ԺԱՆՏԱԽՔ

ԱԽՔԱՄՈԼՈՐ

ԿԱՐՄՐԱԽՔ

ԱԽՔԱՎԱՅԵԼ

ՍԻԲԻՐԱԽՔ

ԱԽՔԱՏԱՐ

ՓՏԱԽՔ

ԱԽՔԱՐԱՐ