17.08.2018 13:59

ԻԵՄ նախնական զեկույցը՝ ՍԴ դատավորի ընտրական գործընթացի դիտարկման արդյունքներով

ԻԵՄ նախնական զեկույցը՝ ՍԴ դատավորի ընտրական գործընթացի դիտարկման արդյունքներով
ՍԴ դատավորի ընտրության հանրային վերահսկողություն

2018թ. ապրիլից «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» հասարակական կազմակերպությունը (այսուհետ՝ ԻԵՄ) Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգի ամրապնդման և դատական բարեփոխումների իրականացմանն ուղղված իր ջանքերի շրջանակում իրականացրել է ՀՀ Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրական գործընթացի դիտարկում: Դիտարկումը կատարվել է ընտրական գործընթացի շահագրգիռ կողմերի հրապարակումների, այդ թվում՝ հայտարարությունների, հարցազրույցների, ելույթների և այլնի գնահատման մեթոդաբանության հիման վրա՝ գործընթացի թափանցիկության, օբյեկտիվության և արդարության չափանիշների լույսի ներքո:

ՀՀ Սահմանադրական դատարանը միակ բարձրագույն ատյանն է, որն իրականացնում է սահմանադրական արդարադատություն և լուծում ընտրական վեճերը: Սահմանադրական դատարանը կազմված է ինը դատավորից: Համաձայն 2015թ. դեկտեմբերի 6‒ի սահմանադրական փոփոխությունների՝ ՍԴ դատավորների թեկնածուների առաջադրումը հաջորդաբար իրականացվում է իշխանության 4 5 տարբեր թևերի՝ Հանրապետության նախագահի, ՀՀ կառավարության և ՀՀ դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից: ՍԴ դատավոր կարող է ընտրվել քառասուն տարին լրացած, միայն ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող, ընտրական իրավունք ունեցող, բարձր մասնագիտական որակներով և մասնագիտական աշխատանքի առնվազն տասնհինգ տարվա փորձառությամբ, բարձրագույն կրթությամբ իրավաբանը:

 

Ամբողջական զեկույցն՝ այստեղ