22.11.2020 17:34

Զորի Բալայան. Լևոնի օրոք են տեղի ունեցել բոլոր հաղթանակները

Զորի Բալայան. Լևոնի օրոք են տեղի ունեցել բոլոր հաղթանակները

Ճակատագրի հեգնանք, թե՞ օրինաչափություն։ ԽՍՀՄ բանտախցից ազատ արձակվելուց հետո Լեւոն Տեր-Պետրոսյանը դարձավ ազատ Հա­­յաստանի առաջին նախագահը։ Վազգեն Մանուկյանը դարձավ վար­չապետ։ [Ղարաբաղ կոմիտեի] մյուս անդամները նույնպես ար­ժանա­ցան պետական պաշտոնների։ Նրանք պետք է հպարտ լինեն իրենց կեն­սագրության այդպիսի էջով։

Հ.Գ. Ի դեպ, ես միշտ, այսպես ասած, դեմ եմ եղել Լեւոն Տեր-Պետ­րոսյանի քաղաքականությանը։ Սակայն, երբ այժմ ինձ հարց են տալիս, ես անկեղծորեն եւ գիտակցաբար պատասխանում եմ. «Լեւոնը խորա­պես մտել է պատմության մեջ՝ որպես Հայաստանի առաջին նախա­գահ, որի օրոք են տեղի ունեցել բոլոր հաղթանակները»։ Իսկ դա հա­վի­տենական իրողություն է (Зорий Балаян, Я без тебя, как парус без ветров: Стихи сквозь прозу и пуб­лицистику, Москва–Степанакерт–Иерусалим, Издательский Дом «Арцах», 2018, стр. 175–176):