‘Տեղեկանք՝ ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների օրենսդարական փաթեթի վերաբերյալ’

1020

Ընտրական օրենսդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու նպատակով «Հայ ազգային կոնգրես» խմբակցությունը Ազգային ժողով է ներկայացրել տեղեկանք՝ օրենսդրական փաթեթի վերաբերյալ, որն ամբողջությամբ ներկայացնում ենք ստորև. 

Ա.  Օրենսդրական փաթեթը

Օրենսդրական փաթեթը ներառում է երեք օրինագծերի նախագծեր`

ա) «Հայաստանի հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (70 հոդված),

բ) ««Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (4 հոդված),

գ) «ՀՀ Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (7 հոդված):


Բ.  Ընտրական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները

 

1) Վերացնել ԱԺ ձևավորման մեծամասնական ընտրակարգը և ամբողջությամբ անցում կատարել համամասնական ընտրակարգի (տես` «Հիմնավորումներ» փաստաթղթի 6.1 բաժինը).

 • օրենքի այս փոփոխությունը ուժի մեջ է մտնում 2016թ. հունվարի մեկից, եթե մինչ այդ տեղի չեն ունենում ԱԺ արտահերթ ընտրություններ:

 

2) Տեսանկարահանել քվեարկության օրվա ամբողջ գործընթացը (տես` «Հիմնավորումներ» փաստաթղթի 3-րդ բաժինը).

 • տեսանկարահանվում են քվեարկության սենյակները և տեղամասային կենտրոնին հարող` մինչև 50 մետր շառավղով տարածքը,
 • տեսանկարահանումը կատարվում է անընդմեջ` ժամը 07:00-ից մինչև քվեարկության արդյունքների ամփոփումը,
 • թեկնածուների, ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների պահանջով նրանց տրամադրվում են տեսանկարահանված նյութերի կրկնօրինակները,
 • տեսանկարահանված նյութերը համարվում են ընտրական փաստաթուղթ:

 

3) Տարանջատել բնակչության և ընտրողների ռեգիստրները (տես` «Հիմնավորումներ» փաստաթղթի 2-րդ բաժինը).

 • ի տարբերություն բնակչության՝ պետական ռեգիստրում քաղաքացիների հաշվառման կարգի՝ ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկվում են միայն վերջին մեկ տարում Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող քաղաքացիները (մշտապես բնակվելու սահմանումը տրվում է «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» օրենքում առաջարկվող փոփոխություններով): Նշված փոփոխությունը կատարելու արդյունքում ընտրողների ցուցակներից հանվում են հանրապետությունից երկարաժամկետ բացակայող քաղաքացիները, հետևաբար՝ անհնար է դառնում նրանց փոխարեն քվեարկությունը և ընտրություններին ընտրողների «մասնակցության» կեղծ, ուռճացված տվյալների «նկարչությունը»,
 • Ընտրողների ռեգիստրում չընդգրկված քաղաքացիները չեն կորցնում ընտրելու իրավունքը: Նրանց նկատմամբ կիրառվում է գործող օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանված կարգը:

 

4) Ընտրողների ցուցակները, դրանցում կատարված փոփոխություններով հանդերձ, դարձնել մշտապես և ամբողջությամբ հրապարակվող փաստաթուղթ` ներբեռնելու հնարավորությամբ.

 • Ընտրողների ցուցակները թարմացվում են տարին 2 անգամ՝ հունիսին եւ նոյեմբերին, իսկ համապետական ընտրությունների դեպքում` քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 41 օր առաջ

Այդպիսով՝ ընտրողների ցուցակները գտնվում են քաղաքացիական մշտական վերահսկողության ներքո:

 

5) Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայողներին ընդգրկել ոչ թե զինվորական մասերում կազմվող, այլ ըստ նրանց մշտական բնակության վայրի կազմվող ընտրողների ցուցակներում: Հետևաբար՝ նրանք կարող են քվեարկել, սակայն այն դեպքում, եթե օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայությունից ժամանակավոր արձակված են (տես` «Հիմնավորումներ» փաստաթղթի 6.4 բաժինը):

 

6) Հրապարակել քվեարկության ընթացքում ընտրողների կողմից ստորագրված ցուցակները (տես` «Հիմնավորումներ» փաստաթղթի 2-րդ բաժինը).

 • Ընտրողների ստորագրած ցուցակները տեղամասային կենտրոնում մնում են փակցված, իսկ ԿԸՀ կայքում` տեղադրված, 15 օր:

 

7) Համայնքների ղեկավարների անընդմեջ ընտրվելու իրավունքը սահմանափակել երկու ժամկետով (տես` «Հիմնավորումներ» փաստաթղթի 6.2 բաժինը):

 

8) Նախընտրական քարոզչության փուլում Հանրապետության Նախագահի թեկնածուներին, ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին հանրային հեռուստատեսությամբ տրամադրվող եթերաժամի համար սահմանել հստակ ժամային միջակայք` ժամը 20.00-ից 24.00-ի ժամանակահատվածում (տես` «Հիմնավորումներ» փաստաթղթի 4-րդ բաժինը).

 • յուրաքանչյուր թեկնածուի համար տրամադրվող եթերաժամի տևողությունը սահմանել օրական տասը րոպե,
 • արգելել նախընտրական քարոզչության փուլում քաղաքական գովազդի համար հանրային հեռուստատեսությամբ և հանրային ռադիոյով վճարովի  եթերաժամի տրամադրումը:

9) Բոլոր մակարդակների ընտրական հանձնաժողովները կազմավորել պետության կողմից, ընտրական հանձնաժողովների համակարգը դարձնել պետական համակարգի մաս (տես` «Հիմնավորումներ» փաստաթղթի 6.3 բաժինը).

 • ԿԸՀ նախագահին և անդամներին նշանակում է ՀՀ Նախագահը
 • ԸԸՀ և ՏԸՀ նախագահներին և անդամներին նշանակում են, համապատասխանաբար, ԿԸՀ-ն և ԸԸՀ-ն:

 

10) Վերանայել քվեաթերթիկը որպես խիստ հաշվառման փաստաթուղթ դիտարկելու գործող հայեցակարգը և մինչև քվեարկության ծրարում հայտնվելը այն դիտարկել որպես ազատ շրջանառության փաստաթուղթ: Վերացնել քվեաթերթիկը տպագրելու, հաշվառելու, պահպանելու, ՏԸՀ անդամների կողմից ստորագրելու բարդ, խճճող և ծախսատար ընթացակարգերը:

 • ՏԸՀ-ներին քվեաթերթիկները տրամադրել ընտրացուցակներում հաշվառված ընտրողների կրկնակի քանակով,
 • Քվեաթերթիկը ընտրողին տրամադրվում է ինչպես ՏԸՀ անդամի կողմից, այնպես էլ դրա որոշակի խմբաքանակ տեղադրվում է քվեախցիկներում:

 Այս մոտեցումը իմաստազրկում է «կարուսելը», էապես սահմանափակում է ընտրողի քվեարկության նկատմամբ հսկողության իրականացման հնարավորությունները: 

 

11) Կիրառել ընտրողի մատը թանաքի կայուն հետք թողնելու միջոցով դրոշմելու մեխանիզմը.

 • ընտրողի մատի թանաքով դրոշմումը կատարվում է անտեսանելի, միայն հատուկ սարքի միջոցով երևացող նյութով,
 • թանաքի դրոշմը ընտողի մատին պետք է պահպանվի առնվազն 12 ժամ,
 • թանաքի դրոշմը դրվում է ընտրողի աջ կամ ձախ ձեռքի բութ մատի արտաքին` եղունգով պատված հատվածին,
 • մատը դրոշմելու համար նախատեսված թանաքը ձեռք բերելու, դրա որակի, ընտրական հանձնաժողովներին ապահովելու համար պատասխանատու է ԿԸՀ-ն,
 • ԿԸՀ-ն պետք է սահմանի նաև հատուկ կարգ` քվեարկության օրը թանաքի որակի պարբերական ստուգումներ կատարելու վերաբերյալ:

 

12) Կիրառել քվեարկության ընթացքում քվեարկության ծրարները հանձնաժողովի անդամների անհատական կնիքներով  վավերացնելու կարգը.

 • քվեարկության ծրարները ոչ թե նախապես ստորագրվում կամ կնքվում են, այլ դրանք քվեարկության ընթացքում, յուրաքանչյուր ընտրողի համար՝ առանձին, իրենց անհատական կնիքներով  վավերացնում են ընտրողին քվեարկության ծրար տրամադրող և ընտրողի մատը թանաքով դրոշմող ՏԸՀ անդամները, ինչպես նաև` հանձնաժողովի կնիքով` քվեատուփի համար պատասխանատու ՏԸՀ անդամը,
 • առանց այս երեք նշանների առկայության, քվեարկության ծրարը վավեր չէ,
 • հանձնաժողովի անդամների անհատական կնիքները և հանձնաժողովի կնիքը դրվում են քվեարկության ծրարի` հատուկ դրա համար նախատեսված վանդականիշերում:

Ստանձնելով այսպիսի գործառույթ՝ հանձնաժողովի նշված երեք անդամները հանդես կգան որպես լցոնումը կանխող գլխավոր երաշխավորներ:

 

13) Կիրառել ՏԸՀ անդամների հասցեական, անձնական պատասխանատվության սկզբունքը.

 • քվեարկության օրը ՏԸՀ անդամների գործառույթների փոփոխություն չի կատարվում, ՏԸՀ յուրաքանչյուր անդամ իրականացնում է վիճակահանությամբ իրեն ամրագրված գործառույթը և պատասխանատու է դրա կատարման համար:

 

14) Հստակեցնել և պարզեցնել բողոքարկման համակարգը, երկարաձգել բողոքներ ներկայացնելու ժամկետները՝ սահմանելով, որ (տես` «Հիմնավորումներ» փաստաթղթի 5-րդ բաժինը)՝

 • ՏԸՀ գրանցամատյաններում գրանցված բողոքները համարվում են ԸԸՀ ներկայացված,
 • ՏԸՀ գրանցամատյանում բողոքները բողոքող կողմը կարող է գրանցել անձամբ,
 • ԸԸՀ-ն պարտավոր է քննարկել և որոշումներ կայացնել ներկայացված բոլոր բողոքների վերաբերյալ,
 • ԿԸՀ կամ ԸԸՀ կողմից բողոքը չքննարկելը կամ ձևական քննարկելը առաջացնում է պատասխանատվություն:

 

15) Փոխել և պարզեցնել վերահաշվարկի դիմումները ներկայացնելու կարգը և սահմանել, որ՝

 • վերահաշվարկի դիմումը կարելի է ներկայացնել նաև քվեարկության օրը` արդյունքներն ամփոփելուց հետո, գրանցելով այն ՏԸՀ գրանցամատյանում,
 • երկու ժամով երկարաձգել քվեարկության հաջորդ օրը վերահաշվարկի դիմում ներկայացնելու ժամկետը,
 • վերահաշվարկի դիմումները քննարկելու հաջորդականությունը որոշել միայն վիճակահանությամբ,
 • հավասարեցնել վերահաշվարկի դիմում ներկայացրած և վերահաշվարկին ներկա գտնվող կողմերի իրավունքները՝ մասնավորապես նախատեսելով, որ վերահաշվարկին ներկա գտնվող կողմը նույնպես ընտրական փաստաթղթերին ծանոթանալու և դրանցից քաղվածքներ կատարելու իրավունք ունի:

 

16) Ընդլայնել վստահված անձանց լիազորությունները և նրանց թույլ տալ`

 • ստորագրել ընտրական ցուցակները,
 • լուսանկարահանել և տեսանկարահանել քվեարկության գործընթացը,
 • լուսանկարահանել և տեսանկարահանել ընտրողների ստորագրած ցուցակները,
 • ինքնուրույն գրանցել իր բողոքը ՏԸՀ գրանցամատյանում:

 

17) Քվեարկության խցիկների ձևը և չափերը նախատեսել այնպես, որպեսզի բացի քվեաթերթիկը նշագրելուց, ընտրողի մյուս բոլոր գործողությունները տեսանելի լինեն քվեարկության սենյակում գտնվողների համար:

 

18) Քվեաթերթիկում քվեարկության վերաբերյալ գրիչով (այդ թվում` տարբեր գույնի գրիչներով) նշագրումը փոխարինել դրոշմով նշում կատարելով: Սա ևս մեկ մեխանիզմ է՝ սահմանափակելու ընտրողի քվեարկության նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու հնարավորությունը: Դրանով նաև էապես կնվազեցվի անվավեր քվեաթերթիկների տեսակարար կշիռը:

 • Քվեաթերթիկում քվեարկության վերաբերյալ դրոշմով նշագրելու ժամանակ պետք է օգտագործվեն միագույն թանաքով բարձիկներ:

 

19) Քվեատուփի չափերը սահմանել այնպես, որպեսզի քվեաթերթիկը գցելու համար նախատեսված քվեատուփի ճեղքի լայնությունը բավարարի մեկ գործողությամբ առավելագույնը մեկ քվեարկության ծրար դրանով անցկացնելու համար:

 

20) Բարեգործական ծրագրերի իրականացման արգելքի ժամանակահատվածը երկարաձգել և այն սահմանել ընտրությունների օրը նշանակելու օրվանից սկսած: Միևնույն ժամանակ սահմանել, որ սույն պահանջի խախտում հայտնաբերելու դեպքում ԸԸՀ-ն կայացնում է որոշում` խախտում թույլ տված անձի թեկնածության գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին.

 • գործող ընտրական օրենսգրքով արգելվում է ընտրություններին մասնակցող անձանց կամ քաղաքական ուժերի կողմից կամ նրանց անունից բարեգործական ծրագրերի իրականացումը միայն նախընտրական քարոզչության փուլում,
 • գործող ընտրական օրենսգրքով նախատեսվում է, որ բարեգործական ծրագրերի իրականացման արգելքի խախտում հայտնաբերելու դեպքում ԸԸՀ-ն դիմում է դատարան:

 

21) Որևէ  մեկի  օգնությամբ քվեարկությունը թույլատրել միայն հաշմանդամությունը հաստատող օրենքով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթի առկայության դեպքում: Տեսողության խնդիրներ ունեցող եւ առանց ակնոցի տեղամաս եկած անձանց հնարավորություն ընձեռել ինքնուրույն օգտվելու հանձնաժողովի տրամադրության տակ գտնվող խոշորացույցից: Այս կերպ ևս մեկ արգելք է ստեղծվում ընտրողի քվեարկության նկատմամբ հսկողության իրականացման համար: 

 

Գ «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները

 

1)      Տրվում է Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվելու սահմանումը, այն է`

 • Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող է համարվում այն քաղաքացին, ով տարիներով արտահայտված որևէ ժամանակահատվածի (օրինակ` մեկ տարվա) կեսից ավելին գտնվել է Հայաստանում:

2)      Հայաստանի Հանրապետությունից վեց ամսվանից ավելի ժամկետով անընդմեջ բացակայող քաղաքացիները լիազոր մարմնի նախաձեռնությամբ անմիջապես հանվում են Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության վայրի հաշվառումից՝ ռեգիստրում պահպանելով նրանց անհատական հաշվառման տվյալները: Նշված քաղաքացիների` Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալուց քառասուն օր հետո ավտոմատ կարգով վերականգնվում են  Հայաստանի Հանրապետությունում նրանց բնակության վայրի հաշվառման տվյալները:

 

«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» օրենքի նշված փոփոխություններով հնարավոր է դառնում հստակ տարանջատել ՀՀ բնակչության և ընտրողների ռեգիստրները:

 

 

 

Նախորդ հոդվածը‘Բիձինա Իվանիշվիլին վերջապես Վրաստանի քաղաքացիություն է ստացել’
Հաջորդ հոդվածը‘Սոնա Տռուզյան. Մանկապարտեզների գործի վերաբերյալ նյութերն ուղարկվել են դատախազություն ‘